XXV. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2019 pod názvom Znovuobjavenie kvality, 6. - 8. november 2019, Štrbské pleso

okt 25 2019

Pozvánka na XXV. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2019 pod názvom Znovuobjavenie kvality.

Žijeme v dobe charakteristickej rýchlymi zmenami, ktorým všetci čelíme. Nadišiel čas pre profesionálov venujúcich sa manažérstvu kvality, aby sme spoločne znovu objavili, čo kvalita v súčasnosti znamená. V rôznych častiach sveta, v rôznych formách organizácií, v rôznych sektoroch a oblastiach podnikania. Nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do spoločného objavovania nových definícií kvality a jej významov. Oslávte s nami 25. ročník konferencie Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, konferencie všetkých profesionálov kvality a jej sympatizantov. Zúčastnite sa debaty zameranej na definíciu Kvality budúcnosti, na definíciu kvalitnej budúcnosti. Nech už ju nazveme Kvalita 4.0, Kvalita 2020 či iným názvom.

Tento ročník konferencie bude zameraný a spojený s témami, ktoré definujú nové trendy a budúcnosť kvality. Naším mottom bude: „Toto je čas znovu objaviť, čo kvalita dnes znamená.“
Prijmite pozvanie na podujatie, v rámci ktorého skĺbime prednášky s diskusiou v kuloároch na aktuálne témy z oblasti systémov manažérstva a ich ďalšom smerovaní.
Veríme, že Vás zaujmú sprievodné aktivity Európskeho týždňa kvality 2019, ktoré sa v podobe workshopov a školení uskutočnia pred medzinárodnou konferenciou dňa 6. novembra 2019 v jej mieste konania.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť. Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Sprievodné aktivity podujatia:

Kultúra kontinuálneho zlepšovania
TOYOTA KATA
Optimalizácia výroby a logistiky
Revízia normy ISO 19011:2018
Kvalita v sociálnych službách
MBWA - Management by Walking Around
Kvalita tímovej spolupráce

Organizačné pokyny
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso
Termín konania: 6. - 8. november 2019
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Prihlášky, program a informácie
Online prihláška na konferenciu: http://www.ssk.sk/aktivity/konferencia-svetovy-den-kvality-world-quality... alebo zašlite vyplnenú záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk. Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 31. 10. 2019.

Program konferencie a viac informácií nájdete aj v prílohe v PDF: