Peter Rozemberg - Výskum na tému o súkromných vojensko-bezpečnostných službách (SVBS)

okt 23 2018

Vážený respondent,

úvodom mi dovoľte poďakovať sa Vám za Váš čas a ochotu vyplniť môj dotazník.
Dotazník sa zaoberá problematikou Súkromných vojenských spoločností (SVS) nazývaných tiež súkromné armády, žoldnieri , či kontraktori a možností ich použitia v súčasných moderných ozbrojených konfliktoch 21. storočia (vrátane tzv. Hybridnej vojny) a v tzv. Postkonfliktnom prostredí.

Ide o problematiku, ktorá je pomerne kontroverzná a vzbudzuje vášnivé diskusie. Či už o tom, či je nasadenie moderných žoldnierov vôbec morálne, alebo tiež ďalšie diskusie typu, že za peniaze si môže bohatý zákazník kúpiť svoju bezpečnosť a používať smrtiacu silu voči komukoľvek. Pričom použitie tejto smrtiacej sily bolo doteraz vyhradené výlučné národným štátom a podliehalo schvaľovaniu príslušným parlamentom. Navyše príslušníci súkromných armád neskladajú prísahu vernosti. Bojujú iba za toho, kto im zaplatí. A ak im niekto zaplatí viac, tak kľudne môžu prejsť na druhú stranu. Hlavným kritériom je výška platu a nie lojalita k tej ktorej krajine.

Rozpočty na obranu v krajinách tzv. Západu prešli od pádu tzv. železnej opony výrazným škrtaním a v súčasnosti sú o takmer 2/3 nižšie ako pred rokom 1989.
Bude sa teda podľa Vás úloha súkromných armád /kontraktorov v konfliktoch budúcnosti zvyšovať? Alebo znižovať?

Zaujíma ma Váš názor na túto problematiku. Dotazník je anonymný. Vašu národnosť nemusíte (ak nechcete) vyplňovať.

Stačí iba kliknúť na link dolu a otvorí sa Vám dotazník a môžete začať vyplňovať. Po skončení je vpravo dolu tlačítko odoslať a dotazník sa automaticky odošle. Tento dotazník je určený výlučne na vedecké účely. Výsledky výskumu budú využité v dizertačnej práci.

Link na dotazník: https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/154125?lang=sk

Vopred Vám Ďakujem za vyplnenie.

S pozdravom,

Peter ROZEMBERG