Výstava - Vystúp Z Kruhu Násilia sa koná počas mája 2014 v Žilinskom Kraji

apr 30 2014

Radi by sme vás pozvali na výstavu Vystúp z kruhu násilia. Zámerom výstavy je priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v partnerských vzťahoch a poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Na verejnom priestranstve bude 12 figurín v životnej veľkosti s opísanými osudmi žien, ktoré predstavujú realitu života žien zažívajúcich násilie, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu, ale aj osudy žien, ktoré násilie neprežili.

Výstava sa realizuje v Žilinskom kraji v meste:
•14. 5. 2014 Martin Divadelné námestie
•19. 5. 2014 Ružomberok ul. A. Bernoláka
•21. 5. 2014 Žilina Hlinkovo námestie
•23. 5. 2014 Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov
•27. 5. 2014 Čadca Dom Kultúry

V uvedené dni od 10:00 hod. do 18:00 hod. si budú môcť návštevníci pozrieť pripravenú expozíciu, získať informácie týkajúce sa násilia od našich erudovaných pracovníčok a dostať informačno - propagačné letáky. Výstava je realizovaná v rámci projektu Láska ≠ násilie.

ŽENA V TIESNI
Krízové centrum
P.O.BOX 70, Martin
0907 346 374
www.zenavtiesni.sk
oz.zenavtiesni@tipnet.sk