Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta - Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, otvára opäť v októbri 2014 povysokoškolské dvojročné štúdium

máj 12 2014

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta - Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, otvára opäť v októbri 2014 povysokoškolské dvojročné štúdium podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štúdium je zamerané na:
- diplomaciu a diplomatický protokol,
- medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,
- európske právo a európske štúdie,
- geopolitické špecifiká sveta,
- ekonómiu,
- nemeckú a anglickú právnickú terminológiu,
- francúzsky jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, japonský jazyk,
- projektové zručnosti,
- výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.

Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia (Mgr., Ing.), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na: kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, euro - úradníkov, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu práva EÚ, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.

Študenti okrem elitného študijného modulu majú možnosť získať vedomostí z aktuálnych otázok medzinárodného a európskeho práva a sú zapojení do projektov Jean Monnet Chair a Jean Monnet Modul, ďalej majú možnosť absolvovať prax na Ministerstve zahraničných veci SR a na vybraných veľvyslanectvách v zahraničí. Študenti sú zapojení aj do ďalších veľmi prestížnych medzinárodných projektov a získajú znalosti z tréningových zručností a z manažmentu projektov EÚ. Mnohé predmety sa vyučujú v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Medzi našimi bývalými študentmi sú aj niekoľkí veľvyslanci, štátni tajomníci, ale aj poslanec Európskeho parlamentu a ďalší významní špecialisti v rôznych oblastiach štátnej správy, experti v medzinárodných organizáciách, ale aj špecialisti v súkromnej sfére. Ústav tiež spolupracuje s viacerými veľvyslanectvami a významnými mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v SR a v zahraničí.

V rámci prijímacieho, výberového konania, posúdime:
životopis a motivačný list uchádzača, ktoré nám záujemcovia o štúdium zašlú spolu s vyplnenou prihláškou a diplomom o absolvovaní magisterského štúdia do 19.09.2014.
Kapacita ústavu je limitovaná maximálne na 40 uchádzačov. Pri výbere zohľadníme aj poradie prihlásených uchádzačov o štúdium. Štúdium je čiastočne spoplatnené.

Sociálne bonusy: K niektorým predmetom vyučovaným na našom ústave poskytneme študijný materiál zdarma. Počas štúdia môžeme niektorým vybraným študentom udeliť individuálny študijný plán. Štúdium je v podvečerných hodinách a v blokoch (piatok, sobota).

Kontakt:
Právnická fakulta UK, P.O. BOX 313, 810 00 BRATISLAVA
Tel: 02/5944161-2; e-mail: umv@flaw.uniba.sk
Všetky potrebné informácie: www.flaw.uniba.sk/umv

Informácie sú aj v prílohe:

PrílohaVeľkosť
Informacia_o_studiu_2014.doc162.5 KB
Study_programme _EN_2014.doc151 KB