Redakcia

Kontakt

redakcia@projustice.sk
Tel.: +421 904 977 933

Šéfredaktor
JUDr. Mgr. Matej Beňovič

Projektový manažér

PhDr. Peter Senko, MBA

Redakcia a recenzenti

JUDr. Marek Domin, PhD.
Ústavné právo

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Teória práva

JUDr. Rastislav Funta, PhD, LL.M.
Európske právo, Súťažné právo EU & USA, Medzinárodné právo súkromné

JUDr. Mgr. Matej Beňovič
Trestné právo, bezpečnostno-právne vedy

JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Trestné právo

Mgr. Lenka Trnkusová
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M.
Európske právo a medzinárodné právo

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Občianske právo

Mgr. Jana Kováčiková
Právne dejiny

Redakcia

Mgr. Mária Mišovičová

Webdesign, grafika, SEO

Mgr. Marek Poláček