Redakcia

Kontakt

E-mail: redakcia@projustice.sk
Tel.: +421 904 977 933

Šéfredaktor
PhDr. Peter Senko, PhD., MBA

Zástupkyňa šéfredaktora
JUDr. Marika Briatková

Redakcia a recenzenti

MSc. BA Ján Janek, PhD.
Sociológia, psychológia, kriminológia

JUDr. Marika Briatková, PhD.
Trestné právo hmotné, trestné právo procesné, rodinné právo, občianske právo

JUDr. Marek Domin, PhD.
Ústavné právo

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Teória práva

Mgr. Štefan Dubeň, PhD.
Služba ochrany objektov

JUDr. Dávid Varhoľ
Služba dopravnej polície Policajného zboru
Letecká technika
Bezpilotné prostriedky

JUDr. Ondrej Blažek, PhD.
Správne právo
Verejné financie
Legislatíva krízových situácii

JUDr. Dominika Porubská, PhD.
Hraničná a cudzinecká polícia
Poriadková polícia

Ing. Vincent Holubiczky, PhD.
Bezpečnosť informačných systémov, bezpečnostné vedy, bezpečnostné technológie, informačná bezpečnosť, bezpilotné prostriedky

JUDr. Samuel Csóka, LL.M.
Trestné právo hmotné, trestné právo procesné, kriminalistika, kriminológia

JUDr. Maroš Čelár
Trestné právo hmotné, trestné právo procesné, kriminológia, kriminalistika, správne právo hmotné (priestupkové právo), správne právo procesné (správne konanie, priestupkové konanie)

JUDr. Filip Korček, PhD., LL.M.
Trestné právo hmotné, trestné právo procesné

Mgr. Peter Krupa
Finančné a daňové právo
Verejné financie

JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Trestné právo

Mgr. Lenka Trnkusová
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M.
Európske právo a medzinárodné právo

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Občianske právo

Mgr. Jana Kováčiková
Právne dejiny

Umenie, ilustrácie, fotografie

akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.
Ilustrácie a maľby

Rudolf Baranovič
Reportážna fotografia

Redakcia

Mgr. Mária Mišovičová

Webdesign, grafika, SEO

Mgr. Marek Poláček