Zborník z konferncie Ľudsko - právny rozmer ochrany práv zamestnancov (2013, Bratislava) v PDF

jan 16 2014

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila po prvýkrát s účasťou zahraničných odborníkov, ktorí predniesli svoje priame odborné skúsenosti pri tvorbe legislatívnej úpravy antimobbingového zákona. Konferencia sa uskutočnila dňa 13. novembra 2013 v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave.

EDITORIÁL

Dovoľte, aby som Vám predstavila prvú medzinárodnú konferenciu na Slovensku, prvú v Európskej únii na pôde nejakého parlamentu, s názvom Ľudsko-právny rozmer ochrany práv zamestnancov.

Predovšetkým ďakujem všetkým, ktorí pricestovali zo zahraničia a to menovite pán Manfred Hoza z Viedne, pán Walter Plutsch z Melku, pán Dr. Pavol Beňo z Prahy, doc. Stanislav Benčič a Ing. Soňa Ďurčová, a samozrejme všetkým, ktorí pricestovali podať svedectvo z celej našej vlasti.

Ďakujem zahraničným priateľom v boji proti mobbingu, ktorí nám poslali svoj názor a pozdrav písomne. Všetkým ďakujem z úprimného srdca.

Teší ma, že sme urobili nový krok v slovenských dejinách práce. Každý svojou účasťou na našej prvej medzinárodnej konferencii urobil pre spoločnosť viac ako vláda Slovenska, a urobil niečo skutočne prospešné.

Vieme, že prekonať strach na vlastnom pracovisku – to si vyžaduje veľkú odvahu. Toto je chvíľa, keď sa ťažko hľadajú slová, aby sme všetkým, čo najsrdečnejšie vyjadrili vďaku, aj za tých, ktorí nemohli, alebo nedokázali prísť.

Aby sme našich svedkov ochránili pred mobbérmi, uvádzame svedecké výpovede pod číslami 1 až 14.

Zahraničné texty v hlavnom paneli nám simultánne prekladali, čo sa odzrkadlilo aj na preložených textoch v našom Zborníku, ale preklad určite nie je prekážkou v rozumnom poňatí významu.

Všetky texty Zborníka sú bez jazykovej úpravy.

Pri základných cudzích slovách je potrebné rozumieť toto:
Mobbing = „útok skupiny“ súčasne, alebo postupne
Bossing = „šéf útočí“
Stalking = „hon“ ako pri love, „sledovanie“ stopy

JUDr. Mária Ritomská
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

OBSAH

EDITORIÁL
JUDr. Mária Ritomská

NÁSILIE NA PRACOVISKU, PRÁVNY STAV NA SLOVENSKU
JUDr. Mária Ritomská

MOBBING – ANTIMOBBING V ČESKEJ REPUBLIKE
PhDr. Pavel Beňo

MOBBING NA UNIVERZITÁCH – SYMPTÓMY A DÔSLEDKY
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

PRÍPRAVA ANTIMOBBINGOVÉHO ZÁKONA V RAKÚSKU
Walter Plutsch

ÚČINNEJŠIA OCHRANA VOČI MOBBINGU A DISKRIMINÁCII
Mag. iur. Manfred Hoza

MOŽNOSŤ RIEŠENIA PROBLÉMU MOBBINGU A BOSSINGU V ZAMESTNANÍ NA SLOVENSKU MIMOSÚDNOU CESTOU POMOCOU MEDIÁTORA
Ing. Soňa Ďurčová

MEDIÁCIA A JEJ VYUŽITIE V PRACOVNOM PRÁVE
Petr Mrázek

PRÁVNY STAV V NEMECKU
Hans-Otto Morgenthaler

ANTIMOBBINGOVÝ ZÁKON V NEMECKU - PRÍLEŽITOSTI A MEDZE
Sandra Mauer

MYŠLIENKY K ANTIMOBBINGOVÉMU ZÁKONU
Hendrik Starfinger

MOBBING A SÚČASNÝ STAV V NEMECKU
Anka Kampka

SVEDECTVÁ MOBBOVANÝCH OBETÍ
RESUMÉ
MOTÍV A CIEĽ KONFERENCIE
UŽITOČNÉ e-maily, UŽITOČNÉ LINKY

GARANT A PRODUCENT MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE:
JUDr. Mária Ritomská
- predsedníčka občianskeho združenia Práca a Vzťahy
- predsedníčka prípravného výboru Strany Práce Slovenska, poslankyňa Národnej rady SR

AUTORI A ZOSTAVOVATELIA:
JUDr. Mária Ritomská
- právnička, špecialista na pracovno-právne vzťahy
MUDr. Ondrej Urban
- lekár, socioterapeut

© JUDr. Mária Ritomská 2013
ISBN 978-80-971547-6-9
EAN 9788097154769

PrílohaVeľkosť
Zbornik_z_konferencie_LPROPZ_2013.pdf4.87 MB