Projustice Academic

Projustice Academic je periodicky vydávaný zborník, v ktorom sú vybrané a najkvalitnejšie príspevky z oblastí práva. Doplňuje odborný internetový časopis Projutice.

Pripravujeme pre vás prvý zborník za rok 2013.

Ak máte záujem prispieť do časopisu kontaktujte redakciu e-mail: redakcia@projustice.sk alebo telefonicky na čísle +421 904 977 933.

Údaje o periodiku:

Názov : Projustice Academic
Zborník je vydávaný nepravidelne.
ISSN 1339-7354

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020.

Kontakty a redakcia