Recenze publikace: Vaclav Smil - Fakta a mýty o energetice. Energy Myths and Realities: Bringing Science to the Energy Policy Debate.

jún 10 2020

Kniha českého rodáka, emeritního profesora vyšla v roce 2010, čas však její hlavní myšlenku spíše posílil.

Václav Smil je plodným autorem, plzeňským rodákem, emeritním profesorem University of Manitoba. Publikoval na 4 desítky knih a 500 odborných článků (v angličtině) rozebírající témata energií, paliv, technických inovací, demografických změn, populačního boomu, hodnocení rizik a neopomněl ani veřejnou politiku. Šířku jeho záběru spojuje důraz na fakta a kritický pohled na situaci. V případě potřeby se nebojí formulovat nelichotivé závěry či prognózy. Díky svému širokému záběru a přehledu je považován za jednoho z globálních myslitelů a mezi jeho fanoušky patří i Bill Gates.

Kniha Energy Myths and Realities byla vydána v roce 2010, troufnu si však říci, že s naprostou většinou obsahu by Vaclav Smil i dnes souhlasil. Kniha je dělena do dvou základních částí, které se dále dělí na další oddíly.

V první čtvrtina knihy je věnována ohlédnutí do minulosti. Na příkladu elektromobility, jaderné energie a očekávané decentralizace zdrojů energie ukazuje, jak nejistý je směr vývoje i jeho rychlost.

Další dvě čtvrtiny knihy se zabývají vysoce aktuálními tématy ze současnosti. Autor zde vybral dalších pět témat, která podle něj rezonují ve společnosti, objevují se v tisku a zároveň jsou opředena spoustou legend, nejasností, až lží. Témata byla vybrána s ohledem na zmírnění bipolárního vidění světa – odstranění čistě pozitivního vnímání obnovitelných zdrojů a čistě negativního vnímání fosilních paliv. Jsme tak konfrontováni s „hrozbou“ vyčerpání naftových ložisek, následují možnosti sekvestrace oxidu uhličitého, záludnosti pěstování obilnin pro produkci ethanolu, využití energie větru a posledním tématem je rychlost energetického přechodu.

Závěry jsou shrnuty v poslední čtvrtině knihy. Každé z osmi dříve rozebíraných témat je znovu shrnuto a zasazeno do politického rámce.

Pokud bych měla něco doporučit, je to právě toto padesátistránkové shrnutí, které v mnoha ohledech otevírá oči. Nebála bych se tímto shrnutím začít číst, neboť je na rozdíl od předchozích částí knihy výrazně čtivější. Až na základě prostudování tohoto shrnutí se může čtenář dle libosti ponořit do vpravdě detailního popisu tématu, které ho zaujalo. Zpracování této knihy předcházel jistě detailní průzkum a jde vidět autorův mezioborový přehled a dlouhodobý zájem. Kniha je poplatná americkému prostředí, ne vše odpovídá Evropským reáliím, ale neměla by chybět nikomu, kdo se zajímá o energetiku.

Autorka: Mgr. Eva Nováková