Odborné diskusné fórum

jan 10 2013

Vážení čitatelia časopisu Projustice,

sme radi, že ste si našli cestu na stránku nášho internetového webového časopisu. Práve v týchto dňoch postupne začíname publikovať odborné články venované problematike práva a spravodlivosti, ktoré, ako dúfame, nájdu v radoch čitateľov z odbornej i širokej verejnosti pozitívnu odozvu.

Súčasťou našej stránky sú však okrem sekcií venovaných publikovaniu odborných článkov aj ďalšie sekcie vrátane diskusného fóra zameraného na odborné témy.

Veríme, že toto fórum by sa mohlo stať užitočnou platformou pre odbornú diskusiu pre predstaviteľov jednotlivých právnických profesií, členov akademickej obce vrátane študentov práva, zamestnancov verejnej správy, podnikateľov vyhľadávajúcich právne informácie, ale aj pre širokú verejnosť. Diskusné fórum sme pre vás vytvorili v nádeji, že vám môže pomôcť nájsť odpovede na otázky a východiská z problémov, ktoré trápia vás alebo vašich klientov. Veríme, že fórum dosiahne vysokú odbornú úroveň a stretne sa so záujmom čitateľov. Tešíme sa na to, že v ňom i vy nastolíte nové témy a prinesiete podnety do odbornej diskusie právnikov i neprávnikov.

Redakcia časopisu Projustice