Parlamentné voľby 2020 a koho by ste volili...

dec 23 2019

Aktualizované o výsledky ankety k 1. 1. 2020
Aktualizované o výsledky ankety k 15. 1. 2020
Aktualizované o výsledky ankety k 1. 2. 2020
Aktualizované o výsledky ankety k 15. 2. 2020

Rozhodli sme sa v časopise Prohuman a Projustice spolu so službou Prosurvey, ktoré v Business intelligence club o. z. prevádzkujeme pre vedecko-odborné účely spraviť tentokrát malý prieskum o tom ktorú politickú stranu by ste volili. Je to iniciatíva čisto pre Vás čitateľov. Nerobili sme to pre prieskumnú agentúru ani politickú stranu. Tak ak neveríte výsledkom publikovaným v periodikách mohli ste odpovedať u nás. Odpovede respondentov sa Vám zobrazovali hneď po vyplnení ankety.

Anketu sme vyhodnocovali k 1. 1. 2020 a potom 15. 1. 2020, 1. 2. 2020 a nakoniec 15. 2. 2020. Termín parlamentných volieb bol stanovený na 29. 2. 2020.

Priebežné výsledky preferencí k 1. 1. 2020

V tejto ankete išlo skôr o to, ako by voliti naši čitatelia. Ku dňu 1. 1. 2020 sú výsledky odpovedí 74 respondentov a ich preferencií nasledovné:

Ako ste rozhodnutý pred parlamentnými voľbami 2020 ísť voliť?Ako ste rozhodnutý pred parlamentnými voľbami 2020 ísť voliť?

V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?

Vzdelanie návštevníkov našich časopisov, ktore sme zisťovali v ankete v januári 2018.Vzdelanie návštevníkov našich časopisov, ktore sme zisťovali v ankete v januári 2018.

Akú politickú stranu by ste volili? Akú politickú stranu by ste volili?

Priebežné výsledky preferencí k 15. 1. 2020

Ku dňu 15. 1. 2020 sú výsledky odpovedí 126 respondentov a ich preferencií nasledovné:

Ako ste rozhodnutý  pred parlamentnými voľbami 2020Ako ste rozhodnutý pred parlamentnými voľbami 2020

V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?

Akú politickú stranu by ste volili?Akú politickú stranu by ste volili?

Priebežné výsledky preferencí k 1. 2. 2020

Ku dňu 1. 2. 2020 sú výsledky odpovedí 207 respondentov a ich preferencií nasledovné:

Ako ste rozhodnutý  pred parlamentnými voľbami 2020Ako ste rozhodnutý pred parlamentnými voľbami 2020

V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?

Akú politickú stranu by ste volili?Akú politickú stranu by ste volili?

Posledné výsledky preferencí k 15. 2. 2020

Tieto výsledky po voľbách porovnáme s oficiálnymi výsledkami volieb. Ku dňu 15. 2. 2020 sú výsledky odpovedí 261 respondentov a ich preferencií nasledovné:
Ako ste rozhodnutý pred parlamentnými voľbami 2020 ísť voliť?Ako ste rozhodnutý pred parlamentnými voľbami 2020 ísť voliť?

V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?V ktorom kraji plánujete odvoliť, alebo v ktorom žijete ak voliť nepôjdete?

Akú politickú stranu by ste volili?Akú politickú stranu by ste volili?

Podľa zdroja príchodu na anketu sú odpovede návštevníkov nasledovné, pričom z Projustice prišlo 115, z Prohumanu 66, z Facebooku 47 a z iných stránok a sociálnych sietí 33 respondentov:
Odpovede podľa zdroja príchodu na anketuOdpovede podľa zdroja príchodu na anketu

Na odpovede čitateľov sa vieme pozrieť aj podľa toho ako odpovedali tí, ktorí prišli na anketu zo stránok Prohuman a Projustice:
Odpovede podľa zdroja príchodu na anketu z Prohumanu alebo ProjusticeOdpovede podľa zdroja príchodu na anketu z Prohumanu alebo Projustice

Interpretáciu výsledkov v tejto ankete robiť nebudeme. Nechávame to na posudení každého z vás. Ďakujeme účastníkom ankety. Pripravujeme ďalšie ankety na spoločenské aj odborné témy, ktoré by vás mohli zaujať.

Prajeme vám štastnú ruku pri výbere politických strán a kandidátov vo voľbách.

Business intelligence club, o. z.
http://clubbusinessintelligence.sk/

Vyskúšajte výskumy a ankety urobiť s nami