Zborník Vzťahové pasce na pracoviskách v SR, Bratislava, 2014 (PDF)

jan 20 2016

RITOMSKÁ, M., URBAN, O., UHLÁRIKOVÁ, E.: Zborník 2014, Vzťahové pasce na pracoviskách v SR. 1. vydanie. Bratislava, 2015, 71 strán. ISBN: 978-80-971872-3-1. EAN: 9788097187231.


2. medzinárodná konferencia o MOBBINGU - neredukovateľné ľudské práva - stop neľudskému správaniu v medziľudských vzťahoch, sa konala 12.11.2014 v Košiciach. Organizátorkou a producentkou konferencie bola poslankyňa NR SR JUDr. Mária Ritomská

OBSAH

Editoriál – Recenzia – Terminológia

Vzťahové pasce v SR

HOZA, M.: Mobbing a diskriminácia / Rakúsko 32

MOROVICSOVÁ, E.: Psychické prenasledovanie na pracoviskách / LF UK Bratislava

BEŇO, P.: Rešerš, Ritomská & all: Vztahová patologie / Česko

KAMPKA, A.: Mobbing a občianske iniciatívy / Nemecko

TRUBAČOVÁ, B.: Aktivistka / Tyrania v súkromí

CHLEBÍK, J.: Rešerš, Kusá & all: Sociálne vylúčenie

CHLEBÍK, J.: Aktivista / Občiansky tribunál

1. SVEDECTVO Prenasledovaná Učiteľka roka

2. SVEDECTVO Démonizmus na ŠZŠ

OHLAS k 2. medzinárodnej konferencii

Citáty OHLASOV niektoré z mnohých

Resumé – kauzálne kroky vzťahovej pasce

Poznámka Pracovného teamu: Mobbing sme novo definovali okrem iných aj v Zborníku 2013, ktorý je dostupný aj na www.ritomska.eu

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Vztahove_pasce_2014.pdf4.07 MB